Sastanak tima studenata za Konferenciju o bezbednosti i zdravlju na radu

Studenti koji su se prijavili za volontiranje u Protokolu Fakulteta će imati inicijalni sastanak u četvrtak, 2. decembra u 09.45 u kabinetu 334.

Studenti koji se nisu prijavili, a žele da učestvuju mogu da dođu na sastanak.