Sastanak tima za projekte, maj 2021.

Sastanak tima za projekte Fakulteta za inženjerski menadžment će se organizovati u ponedeljak, 24. maja u 14.45 u kabinetu 329 u cilju formulisanja projektnih ideja.