Septembarski ispitni rok 2022/2023 – prijava ispita

Prijava ispita za Septembarski ispitni rok je 4. i 5. septembra i obavlja se elektronskim putem:

  • Sastaviti E-mail u kome ćete navesti svoje ime, prezime, broj indeksa, nazive predmeta (ispita) koje želite da prijavite u Septembarskom ispitnom roku i poslati na E-mail adresu Studentske službe  studentska.sluzba@fim.rs.
  • Za prijavu ispita potrebno je da imate izmirenu školarinu prema Ugovoru o studiranju.

Septembarski ispitni rok se održava od 7. do 21. septembra, a raspored ispita će biti blagovremeno objavljen.