Serbian Journal of Engineering Management – prijava radova

Obaveštavamo sve zainteresovane autore da je od juna 2024. prijava radova za časopis Serbian Journal of Engineering Management moguća isključivo preko OJS platforme:  http://sjem.fim.edu.rs/index.php/sjem.

Za više informacija pogledajte stranicu Instructions_for_authors.