Serbian Journal of Engineering Management u CEEAS bazi!

Serbian Journal of Engineering Management je sada i zvanično deo baze CENTRAL & EASTERN EUROPEAN ACADEMIC SOURCE (CEEAS)!

Časopis se može naći na listi pretraživanjem Ebsco web sajta www.ebsco.com, odnosno stranice sa listom naslova https://www.ebsco.com/title-lists, (slovo C –  CEEAS) i u okviru spiska časopisa u Excel ili Html formatu.