Serbian Journal of Engineering Management u okviru KOBSON baze

Svi članci objavljeni u časopisu Serbian Journal of Engineering Management se posredstvom EBSCO baze mogu pretražiti preko KOBSON platforme.