Siemens lansira novi soft starter iz serije Sirius

Kompanija Siemens Smart Infrastructure proširila je svoj portfolio soft startera za motore, lansiranjem Sirius 3RW55 Failsafe i Sirius 3RW50. Soft starteri osiguravaju zaštitu električnih motora koji se koriste u industriji i infrastrukturi, tokom puštanja u rad i gašenja. Sirius 3RW55 Failsafe prvi su koji imaju u sebi integrisanu funkciju Safe Torque Off (STO).

Kako je navedeno u sigurnosnim standardima, zaštitna funkcija za električne pogonske sisteme osigurava da energija koja stvara obrtni momenat prestaje da deluje kada su motori isključeni, sprečavajući time neželjeno ponovno pokretanje. Proizvođači kontrolnih panela više ne moraju da koriste više zasebnih komponenti za obavljanje ove funkcije.

Sirius 3RW55 Failsafe pogodni su za pokretanje i zaustavljanje rada trofanzih (400V) motora  velika snage sa nominalnom snagom od 5,5–560 KW. Sve operacije prebacivanja mogu se kontrolisati putem integrisanog interfejsa čovek-mašina. Dodatni komunikacioni moduli nude kompletnu dijagnostiku, statističke podatke i merne vrednosti za sistem automatizacije.

Sirius 3RW50 uređaji pokrivaju raspon snage od 75–315 KW, za trofazne motore i dizajnirani su za standardne primene. Dodatne funkcije se mogu ugraditi preko opcionalnih komunikacionih modula. Integrisana funkcija mekog obrtnog momenta pomaže u sprečavanju prevelikog strujnog naleta pri pokretanju i smanjuje mehanička opterećenja pri pokretanju i zaustavljanju motora. Iz ovog razloga, ovi pokretači pogodni su za ugradnju na pumpama. Oni su ATEX i IECEx sertifikovani i mogu se primenjivati u potencijalno eksplozivnim oblastima, na primer, na aerodromima ili benzinskim pumpama, gde se pumpaju kerozin i benzin.

Svi soft starteri motora iz Siemens Sirius 3RW5 portfolija imaju ugrađene funkcije za parametrizaciju, sistem za ograničenje protoka struje sa zaštitom od preopterećenja motora i sistem za pokretanje i zaustavljanje pumpe. Mogu se integrisati u TIA portal i u potpunosti konfigurisati. Zahvaljujući brojnim sertifikatima i odobrenjima, koja su u skladu sa Međunarodnom elektrotehničkom komisijom (IEC), Kanadskom asocijacijom za standarde (CSA), ovi uređaji mogu se koristiti širom sveta.

automatica.rs