Solarni termički sistemi – nova knjiga u biblioteci Fakulteta

Biblioteka Fakulteta za inženjerski menadžment bogatija je za novi naslov – Solarni termički sistemi, autora Milana D. Gojaka i Nedžada R. Rudonje. Ovo izdanje Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu poklon je prof. dr Radivoja Mitrovića, dekana Mašinskog fakulteta.