Sporazum o naučno tehničkoj saradnji

Profesor Vladimir Tomašević je danas na Fakultetu za inženjerski menadžment potpisao sporazum o naučno tehničkoj saradnji sa Evropskim institutom za edukaciju i njenim predsednikom Jozefom Zatkom.

Sporazum sa Evropskim institutom je od velikog značaja u napredovanju edukacije kao i bližim kontaktima sa Evropskim zemljama.