Srpski forum o upravljanju internetom – IGF Srbija

Srpski forum o upravljanju internetom (IGF Srbija) biće održan 26. maja u organizaciji Fondacije – Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS), Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Diplo fondacije, Internet društva Srbije (ISOC), ogranak Beograd, kompanije Gransy, a uz podršku kancelarije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Share fondacije i drugih. Aktuelne teme će biti:
• Digitalizacija i digitalne politike – dve strane istog novčića
• Mediji, ljudska prava i digitalna pismenost u post-digitalnom dobu
• IT i preduzetnici
• Sajber-bezbednost i ljudski faktor: svest, edukacija, kompetencije
• Ekonomija podataka i javni interes
• Digitalni suverenitet

IGF je međunarodna arena za diskusije i saradnju na teme vezane za razvoj informacionog društva, upravljanje internetom i probleme interneta uopšte. Internet Governance Forum (IGF) iniciran je kao direktan rezultat Svetskog samita o informacionom društvu (UN World Summit on Information Society, WSIS) započetog pod okriljem Ujedinjenih nacija u Ženevi 2003, a nastavljenog u Tunisu 2005. godine.

Međunarodni IGF skup održava se od 2006. jednom godišnje na raznim krajevima sveta. IGF okuplja širok spektar zainteresovanih grupa: predstavnike mnogih svetskih država (razvijenih, kao i zemalja u razvoju), ali i predstavnike biznis sektora, tehničke zajednice, mreža nevladinih organizacija, međunarodnih organizacija i institucija i telekom regulatora.

Prvi skup sa IGF temama u Srbiji održan je 2009. godine u formi panela „Srbija u međunarodnom procesu o informacionom društvu“, uz prisustvo nekoliko ministara i direktora RATEL-a. Od 2012. do 2014. godine održavan je godišnji „Internet dijalog Srbije“, sa učešćem brojnih institucija, kompanija i organizacija, i aktivnim diskusijama o ključnim temama od značaja za Srbiju i ovdašnje digitalne politike.

Prijave za IGF Srbija su otvorene na sajtu: https://igf.rs
Izvor: https://igf.rs