Stipendije Vlade Francuske za master i doktorske studije 2022/23.

Studenti Fakulteta za inženjerski menadžment imaju priliku da se prijave za stipendije Vlade Francuske za master i doktorske studije od školske 2022/23 godine.

Sve o programima master i doktorskih studija, programima stipendiranja, nivou znanja jezika, programima na engleskom jeziku i druge korisne informacije mogu se videti na: https://www.serbie.campusfrance.org/.