Stručni seminar Pozajmica za Kooperativni online bibliografski sistem

Rukovodilac biblioteke Fakulteta za inženjerski menadžment, Jelena Mitić Matić pohađa ove nedelje stručni seminar u vezi sa segmentom Pozajmica za Kooperativni online bibliografski sistem u VBS centru Narodne biblioteke Srbije.