Stručno usavršavanje bibliotekara FIM, novembar 2017.

Bibliotekar Fakulteta za inženjerski menadžment, Jelena Mitić Matić, od 16. do 24. novembra pohađa seminar u Narodnoj biblioteci Srbije, u vezi sa obradom elektronskih izvora, neknjižne građe, integrativnih izvora i serijskih publikacija, analitike i izrade bibliografija