Student Jelena Petrović ispunila obaveze prema Lean Startup Enterpreneurship kursu

Studenti Fakulteta za inženjerski menadžment učestvuju u osmonedeljnom kursu o preduzetništvu u organizaciji IEM Caring fondacije i studentske organizacije ESTIEM pod nazivom Lean Startup Enterpreneurship Course. Vođa kursa je Bart Jutte, a koleginica Jelena Petrović je prvi učesnik koji je ispunio sve svoje obaveze prema kursu i stekla sertifikat dve nedelje pre završetka kursa.