Student Ognjen Obradović na stručnoj praksi u Kompaniji Coca-Cola

 

Stručna praksa u toku studija podrazumeva praktičan rad studenata u realnom poslovnom okruženju. Pre upisa na treću godinu, student Ognjen Obradović je stručnu praksu obavio u Kompaniji Coca-Cola, u trajanju od 80 radnih časova.