Studenti I godine obavili deo stručne prakse na manifestaciji „Japansko-srpski festival filma“

Studenti I godine Fakulteta za inženjerski menadžment, smer Kreativne industrije, Jelena Stjepanović i Milica Stevković, obavile su deo stručne prakse kroz volontiranje na manifestaciji „Japansko-srpski festival filma“. Jelena i Milica su asistirale organizacionom timu manifestacije.