Studentski parlament na Internacionalnom simpozijumu za strategijski menadžment

23-25. 05. 2016: Studentski parlament Fakulteta za inženjerski menadžment prisustvovao je Internacionalnom simpozijumu za strategijski menadžment, čiji su predstavnici bili Marko Jovanović i Nebojša Milosavljević, koji su branili naučnostručni rad na temu: Korporativna društvena odgovornost.