Studentski parlament na Konferenciji na Zlatiboru

28-30. 05. 2016: Studentski parlament je prisustvovao konferenciji na temu Digitalnog marketinga, koja se održala na Zlatiboru.