Studijsko putovanje povodom Međunarodnog dana žena

Povodom Međunarodnog dana žena, 8. marta, organizovano je putovanje u Istanbul za žene zaposlene na Fakultetu za inženjerski menadžment (nastavno i nenastavno osoblje).

U okviru intenzivnog programa organizovane su posete muzeju Hagia (Aja, Sveta) Sofia, nekadašnjoj patrijaršijskoj bazilici, a kasnije carskoj džamiji; Crkvi Svete Irine, koju su opljačkali Krstaši i koja nije pretvorena u džamiju jer je korišćena kao magacin oružja; Topkapi palati sa haremom, glavnoj rezidenciji turskih sultana do druge polovine 19. veka; Muzeju mozaika iz Velike palate Carigrada sa nekoliko očuvanih zidova palate; Valensovom akvaduktu iz Rimskog perioda; Basilici Cisterni (Potopljena palata); Vaseljenskoj patrijaršiji; džamiji Kučuk (Mala) Aja Sofija (nekada crkva Svetog Srđa i Vlaha, koju su podigli Justinijan i Teodora); Arheološkom muzeju sa artefaktima iz Vavilona, Sumera, kao i grčkog i rimskog perioda; Dolmabahče palati, poslednjoj velikoj palati Turske, koja je doprinela bankrotu države i u kojoj je kasnije umro osnivač moderne Turske, Kemal Ataturk; Plavoj džamiji; Sulejmanovoj džamiji; džamiji Mehmed paše Sokolovića; kuli Galata; Hipodromu (danas Mejdan Sultan Ahmeta), odakle su Krstaši ukrali tzv. Konje Svetog Marka, sa čuvenim Zmijskim obeliskom, Teodosijevim (zapravo Tutmesovim, koji je najverovatnije oko 390. prenesen u Konstantinopolj) obeliskom i Konstantinovim obeliskom; Konstantinovom stubu (Čemberlitaš) i Prinčevskim ostrvima.