Studije Menadžmenta

Fakultet za inženjerski menadžment organizuje osnovne akademske studije u trajanju od tri godine, odnosno šest semestara, iz oblasti menadžmenta. Nakon završenog ovog nivoa studija student stiče zvanje Menadžer (180 ESPB bodova).

Studijski program je sastavljen od obaveznih i izbornih predmeta. Na strukturu studija student može uticati sa izbornim predmetma, samim tim, oblikovati svoj akademsko-stručni profil.”

Kurikulum

Spisak predmeta na prvoj godini studija

Naziv predmeta ECTS / ESPB
Marketing 6
Marketing 1
Mikroekonomija 6
Engleski jezik 1 1
Osnove računovodstva 6
Osnove IT 6
Sociologija 6
Engleski jezik 2 1
Izborni jezik 1 1
Osnove menadžmenta 7
Makroekonomija 7
Računarske aplikacije 7

Spisak predmeta na drugoj godini studija

Naziv predmeta ECTS / ESPB
Statistika i verovatnoća 7
Interkulturni menadžment 4
Upravljanje projektimaa 7
Pregovaranje 7
Engleski jezik 3 1
Izborni jezik 2 1
Organizaciono ponašanje 7
Kvantitativne metode 7
Engleski jezik 4 1
Komunikacione veštine 7
Liderstvo 7
Izborni jezik 3 1
Upravljanje promenama 3

Spisak predmeta na trećoj godini studija

Naziv predmeta ECTS / ESPB
Upravljanje ljudskim resursima 4
Menadžment informacionih sistema 3
Engleski jezik 5 1
Izborni jezik 4 1
Sistemi za podršku odlučivanju 3
Izborni blok 1 7
Izborni blok 2 7
Izborni blok 3 6
Izborni blok 4 6
Strategijski menadžment 5
Studentska praksa 8
Završni rad 9

Spisak izbornih predmeta za sve tri godine studija

Izborni blok 1:

  1. Menadžment kvaliteta
  2. Menadžment u kreativnoj industriji

Izborni blok 2:

  1. Inženjerski menadžment
  2. Odnosi sa javnošću u kulturi

Izborni blok 3:

  1. Logistika
  2. Organizacija kulturno scenskih događaja

Izborni blok 4:

  1. Energetski menadžment
  2. Menadžment medija

Izborni blok jezika 1, 2, 3, 4

  1. Francuski jezik
  2. Španski jezik