Savetovanja

Individualna savetovanja studenata vezana su za razvoj karijere studenata i uključuju individualnu procenu znanja, veština i sposobnosti studenata, izradu razvojnih planova i planova karijere, asistenciju u izradi CV-ja i propratnog pisma, simulaciju intervijua za posao i druge vrste savetovanja, baziranih na najsavremenijim svetskim tendencijama iz ove oblasti.

Radionice

Grupne radionice obuhvataju rad u malim grupama do 10 studenata na temu izrade CV-ja, propratnog pisma, komunikacije, timskog rada, izrade prezentacija i veština prezentovanja, i ostalih tema od značaja za razvoj karijere studenata FIM.

Gostujuća predavanja

Gostovanja najpoznatijih domaćih preduzeća koja predstavljaju svoju politiku i praksu upravljanja ljudskim resursima, kao i najnovija dostignuća iz oblasti inženjerskog menadžementa i drugih oblasti od značaja za studente FIM. Studentima se redovno predstavljaju i najuspešniji profesionalci iz različitih oblasti.

Studentska praksa

Centar asistira u selekciji studenata za praksu koja je predviđena nastavnim planom i programom i organizuje vannastavne stručne prakse.

Studentski projekti

Centar organizuje projekte na kojima će studenti FIM steći dodatna stručna znanja i iskustva od koristi za razvoj karijere.

Baza studenata

Centar poseduje bazu svih studenata FIM sa podacima o prethodnom obrazovanju, iskustvu i kompetencijama, koji će se koristiti u cilju selekcije studenata za praksu i posao, kao i za razvoj karijere studenata.

Baza zanimanja

Centar za razvoj karijere izgrađuje bazu zanimanja kojima se diplomci FIM mogu baviti, sa okvirnim opisima poslova i specifikacijama izvršilaca.

E-savetnik

Centar izrađuje stručne tekstove koji će biti od dodatne pomoći studentima po pitanju razvoja karijere i upravljanja ljudskim resursima. Sve tekstovi su dostupni u elektronskoj formi.

Karijerni magazin

Centar dva puta godišnje izdaje karijerni magazin u kome će se naći priče najpoznatijih stručnjaka iz oblasti inženjerskog menadžmenta, predstavljanja najboljih preduzeća i uspešnih studenata i njihovih iskustava koja mogu pomoći studentima FIM. Prvi broj će biti objavljen povodom početka nove školske godine, 1. oktobra 2019.