Svečana dodela diploma MBA i LLM

Prof. dr Katarini Štrbac i prof. dr Srđanu Tomiću, danas su na Fakultetu za inženjerski menadžment uručene svečane diplome MBA od strane predstavnika Akademije za krizni menadžment iz Slovačke, a prof. dr Vladimiru Tomaševiću uručena je diploma LLM.