Termin prijemnog ispita 24. juna 2021.

Prijemni ispit za studijski program Inženjerski menadžment će se održati 24. juna u 11.00. u učionici 329. Potrebno je da prijavljeni kandidati dođu petnaest minuta ranije i da ponesu:

  • Ličnu kartu;
  • Svedočanstva sve četiri godine (ukoliko ih nisu već dostavili);
  • Dokaz o izvršenoj uplati za polaganje prijemnog ispita (overenu uplatnicu).

 

Kandidati mogu pored sebe da imaju samo vodu.

Nošenje zaštitinih maski je u prostorijama Fakulteta obavezno.