Termini kolokvijuma i predaja seminarskih radova iz predmeta Menadžment operacija

Kolokvijumi i predaja seminarskih radova iz predmeta Menadžment operacija održaće se:

  • 8. 6. 2020. godine (ponedeljak) u 10.00 časova u Kabinetu 329 – I kolokvijum;
  • 11. 6. 2020. godine (četvrtak) u 10.00 časova u Kabinetu 329 – II Kolokvijum.

 

Nakon kolokvijuma će se održati predaja seminarskih radova.