Termini kolokvijuma novembar/decembar 2019.

Studenti studijskog programa Inženjerski menadžment termine kolokvijuma za novembar/decembar 2019. mogu naći ovde.