Termini kolokvijuma u januaru 2020.

Studenti osnovnih studija studijskog programa Inženjerski menadžment termine kolokvijuma za januar 2020. mogu naći ovde.