The 1st Management Committee Meeting – Action CA20130

Od 26. do 27. oktobra održava se The 1st Management Committee Meeting Action CA20130, koji organizuje European MIC Network – New paths for science, sustainability and standards (Euro-MIC) u okviru COST projekta – European Cooperation in Science and Technology.

U rad ove COST aktivnosti uključeni su predstavnici iz Instituta tehničkih nauka SANU, Fakulteta za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, Inovacionog centra Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Fakulteta za inženjerski menadžment Univerziteta Union “Nikola Tesla”, Instituta za nuklearne nauke “Vinča”, Instituta za rudarstvo i metalurgiju, Bor i Inovacionog centra Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

U radu ove COST aktivnosti učestvuje Luka Latinović, saradnik u nastavi Fakulteta za inženjerski menadžment.

Član menadžment borda (MC member) je dr Smilja Marković, ITN SANU.