Tradicija uključivanja studenata osnovnih studija u naučnoistraživački rad se nastavlja

Na konferenciji CIBEK 2022, Nemanja Bulić student četvrte godine osnovnih studija Fakulteta za inženjerski menadžment, akreditovane jedinice van mesta sedišta Vrbas, predstavio je svoj rad na temu Cleaning and Usage of Sludge – Case Study Great Bačka Canal.

Nemanja Bulić nastavlja tradiciju predstavljanja naučnih radova studenata osnovnih studija koju su započeli Olga Mašić, Luka Latinović, Ognjen Raketić i Branislav Nedić.