Treći AFA Women’s Leadership Summit u Beogradu

Doc. dr Biljana Stojanović-Višić je predstavljala Fakultet za inženjerski menadžment svojim aktivnim učešćem na trećem AFA Women’s Leadership Summit-u, u hotelu Hyatt Regency u Beogradu, u delu “Sustainable economy and women empowerment” i dala je svoj naučno-stručni doprinos. Cilj ovogodišnjeg samita je bio da se ukaže na izazove sa kojima se žene susreću u okolnostima brzog tehnološkog napretka i velikih promena koje sa sobom u svakodnevni život donose veštačka inteligencija, ekološki izazovi i ostale promene u biznis okruženjima kod nas i u svetu.