Učešće na 12. Međunarodnoj konferenciji u Ohridu

Prof. dr Vladimir Tomašević i prof. dr Hatidža Beriša učestvuju uz izlaganje rada u 12. Međunarodnoj konferenciji u Ohridu koja se održava od 13. do 15. septembra.