Učešće na manifestaciji Noć Muzeja u Vrbasu

Institut za umetničku igru učestvovaće ove godine na Manifestaciji „Noć Muzeja“ u Vrbasu 15. 05. 2018. godine. U okviru „Noći muzeja“ na platou ispred Narodnog muzeja u Vrbasu s početkom u 18h biće prikazana koreografija Mara/Sad, koreografa Nikole Pavlovića, studenta II godine Instituta, a pod mentorstvom doc. Aleksandra Nikolića. Takođe će biti organizovana promocija Instituta za umetničku igru i Fakulteta za inženjerski menadžment.

STRADANJE I UBISTVO ŽAN POL MARA KAKO IH PRIKAZUJE GLUMAČKA TRUPA LUDNICE U ŠARANTONU POD VOĐSTVOM MARKIZA DE SADA
Doc. Aleksandar Nikolić – mentor
Nikola Pavlović – koreografija

Komad Petera Vajsa Stradanje i ubistvo Žan Pol Mara kako ih prikazuje glumačka trupa ludnice u Šarantonu pod vođstvom markiza de Sada (u daljem tekstu Mara – Sad) predstavlja groteskno uprizorenje istorijskog događaja. Hibridnost i kontradiktornost narativa, kontrastnost teme i načina na koji se ona obrađuje, zatim zbunjujuća suprotnost značenja teksta i jezika kojim se on saopštava, uvrstili su Mara – Sad u jedno od  najzanimljivijih dela moderne dramske baštine. Pored velikog interesovanja delo je osvojilo i najviša priznanja stručne kritike, postavši klasikom avangarde. S pedagoškog stanovišta tekst je značajan kao izrazito provokativno i plodno tlo za izvođače. Svojim specifičnim žanrom (baziranim na tragikomediji i groteski), jakim političkim angažmanom i filozofskim promišljanjem o zajednici i promenama u njoj, predstavlja izvanredan poligon na kom će koreografi i izvođači (studenti Instituta za umetničku igru u Beogradu) ostvariti svoje viđenje. Komad Mara – Sad opisuje bizarnu predstavu koju štićenici ludnice u Šarantonu igraju za okupljenu publiku, više zainteresovanu, kao i savremenu publiku, za ekscese i neuračunljivost učesnika, nego za temu koju obrađuju ili umetničko dostignuće izvođača.

Izvođači: studenti II godine Instituta za umetničku igru, studenti solo pevanja sa Fakulteta muzičkih umetnosti u Beogradu i Teodora Sujić).