Prof. dr Smilja Marković, predsednik organizacionog odbora 21st Young Researchers’ Conference

U periodu od 29. novembra do 1. decembra održava se 21. medjunarodna Konferencija Mladih istrazivača o nauci i inženjerstvu materijala. Ove godine na konferenciji učestvuje 86 istraživača iz Srbije, BiH, Brazila, Crne Gore, Indije, Nemačke, Poljske, Republike Češke, Rusije, Slovačke Republike i Ukrajine. Konferencija je organizovana u 7 tematskih celina medju kojima su Biomaterijali, Zaštita životne sredine, Materijali za visokotehnološke aplikacije, Materijali za solarne ćelije, Nanostrukturni materijali, Nove metode sinteze i procesiranja materijala i Teorijsko modelovanje materijala. Organizatori Konferencije su Institut tehničkih nauka SANU i Društvo za istraživanje materijala Srbije a predsednik naučno-organizacionog odbora dr Smilja Marković, naučni savetnik Instituta tehničkih nauka SANU i profesor na Fakultetu za inženjerski menadžment.