Učešće profesora na konferenciji o karijerom vođenju i savetovanju

Doc. dr Tatjana Ilić-Kosanović, direktor Centra za razvoj karijere Fakulteta za inženjerski menadžment, učestvuje danas na Nacionalnoj godišnjoj konferenciji o karijernom vođenju i savetovanju u organizaciji Beogradske otvorene škole i Solidar Suisse.