Uključenje u akciju Čep za hendikep

Studentski parlament Fakulteta za inženjerski menadžment pokrenuo je inicijativu za uključivanje u humanitarnu akciju Čep za hendikep. Tim povodom, danas je potpisan ugovor o saradnji sa udruženjem Čep za hendikep.

Pozivaju se svi studenti da prikupljene čepove redovno donose na Fakultet, naročito u periodu do 28. decembra i od 14. do 25. januara. Očekujemo da pošaljemo prvi kontigent u poslednjoj nedelji semestra.

Studentski parlament poziva i sve zaposlene na Fakultetu da učestvuju u akciji. Prva velika akcija prikupljanja čepova za zaposlene na Fakultetu se organizuje u četvrtak, 27. decembra.

Koordinator akcije ispred Studentskog parlamenta je Olga Mašić, student II godine.