Univerzalni dizajn

Kulturni centar Beograda u saradnji sa Ivanom Bućko, sertifikovanim tumačem i predavačem za srpski znakovni jezik, pokreće projekat pod nazivom „Univerzalni dizajn“.  U prvoj fazi projekat će biti realizovan kroz seriju radionica, a ima za cilj podizanje svesti, kao i postizanje univerzalnih rešenja koja obezbeđuju potpuno uključivanje osoba sa invaliditetom u program institucija kulture u Srbiji. Cilj je pokretanje redakcija unutar samih institucija, koje bi radile na implementaciji dizajna za sve.

Tokom radionica, tim eksperata za pristupačnost, govoriće o principima pristupačnosti,  zakonodavnim okvirima, teoriji pristupa hendikepu, kao i zajedničkim akcijama za sprovođenje. Inkluzivnost će se sagledavati iz perspektive participativnosti i dizajna za sve odnosno  univerzalnog dizajna. Pored upoznavanja sa osnovama upotrebe znakovnog jezika kroz pokret, tokom radionica biće reči o predlozima kako da programe koje kreiramo budu jednako pristupačni i osobama sa invaliditetima, kako da prepoznamo prave potrebe ovih korisnika, kako da na njih odgovorimo i kako da ih ravnopravno uključimo u sve programe  koje realizujemo unutar naših institucija.

Radionice su namenjene pre svega zaposlenima u javnim institucijama kulture u Beogradu i Srbiji, onima koji kreiraju programe u oblasti kulture i umetnosti, edukatorima, kao i svima koji su zainteresovani da sarađuju sa nama na ovom projektu.

Mesta su organičena i prijave su otvorene dok se ne popuni kapacitet grupa.

Molimo vas da prijavu koja sadrži ime i prezime, naziv institucije u kojoj radite ili posla kojim se bavite, datum za koji se prijavljujete, pošaljete najkasnije do 22.10.2021. na  jovana.radovanovic@kcb.org.rs

Program: Radionica „Pristupačnost“

Datum: 25. oktobar/1. novembar 2021.

Vreme: 8.30 – 17.00

Mesto: Kultruni centar Beograda

galerija Artget, Trg republike 5, prvi sprat

(osobama sa invaliditetom ulaz dostupan iz Knez Mihailove 6)

Radionicu vode: Bojana Rudić Počuč, Ljupka Mihajlovska, Marko Pejović, Ivana Bućko