Upis u više godine osnovnih studija 2018/19. godine

Obaveštavamo studente da od 10. 9. do 28. 9. mogu da upišu narednu godinu studija.

Uslovi za upis:

  • Ispunjen uslov za upis u narednu godinu (položeni ispiti);
  • Izmirena školarina za prethodnu školsku godinu;
  • Uplaćena prva rata za narednu školsku godinu (doneti dokaz o uplati).

Na upis obavezno doneti indeks. Upis se može obaviti svakog radnog dana od 9.00 do 17.00 u Studentskoj službi (Kabinet 332-333).