Upotreba digitalnog repozitorijuma dCOBISS

Jelena Mitić, bibliotekar Fakulteta, prisustvovala je danas predavanju na temu – Upotreba digitalnog repozitorijuma dCOBISS, održanom putem Zoom platforme. Prezentaciju su predstavili saradnici iz IZUM-a (Institut informacijskih znanosti, Maribor) u Narodnoj biblioteci Srbije.

Aplikacija dCOBISS pruža mogućnosti razvoja repozitorijuma za digitalne sadržaje za sve biblioteke članice COBISS.Net sistema.