Upotreba elektronskih baza naučnih informacija u fakultetskoj biblioteci

Jelena Mitić, rukovodilac Biblioteke, predstavila je rad na temu – Upotreba elektronskih baza naučnih informacija u fakultetskoj biblioteci  – primer Biblioteke Fakulteta za inženjerski menadžment, u okviru predmeta Knjiga – tradicionalna i elektronska, na doktorskim akademskim studijama Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

U radu je prikazano kako se tehnološke inovacije odražavaju na rad akademskih biblioteka: interesovanje korisnika, odnos korišćenja tradicionalne literature i elektronskih baza, upotreba EBSCO baza naučnih podataka, značaj pretraživosti i uticajnost naučnih časopisa, povezanost bibliografija radova i e-kataloga, značaj sveobuhvatnog pristupa u bibliotečkoj delatnosti i povezivanja sa srodnim institucijama.

Fakultet za inženjerski menadžment od kraja 2018. obezbeđuje pristup EBSCO bazi, kojoj korisnici mogu pristupiti sa lokacije Fakulteta.