Uputstvo autorima

Jedan autor kao prvi može prijaviti najviše dva rada. Broj koautora na jenom radu može biti najviše tri.Na konferenciji, u svojstvu autora ili koautora, učesnik može prijaviti najviše dva rada.

Preuzmite uputstvo autorima OVDE

Jezik konferencije

Zvanični jezici konferencije su srpski i engleski.

Autori svoje radove mogu pisati i prezentovati na konferenciji na srpskom ili engleskom jeziku. Kada je usmeno izlaganje (prezentovanje rada, naučnih saznanjana i rezultata istraživanja) na srpskom jeziku, autori su dužni da pripreme i predaju organizatoru prezentaciju na engleskom jeziku sedam dana pre održavanja konferencije.Prezentacije radova iz inostranstva na engleskom jeziku treba dostaviti u roku od 10 dana pre konferencijskog dana.

Radovi koji nisu u skladu sa prethodno navedenim kriterijumima neće biti razmatrani.

KOTIZACIJA

  1. Kotizacija za autore koji će prisustvovati konferenciji 3000,00 RSD,
  2. Kotizacija za autore koji ne prisustvuju konferenciji 4000,00 RSD,
  3. Kotizacija za studente 1000,00 RSD (obavezno prisustvo),
  4. Kotizacija za autore iz inostranstva koji izlažu rad 50.EUR,
  5. Kotizacija za autore iz inostranstva koji ne izlažu rad 100.EUR

Kotizacija obuhvata:

Zbornik radova, Sertifikat o učešću na međunarodnoj naučnoj konferenciji, osveženje za vreme pauza i svečani ručak. Odabrani radovi saopšteni na naučnom skupu, biće, uz izmene po preporukama uredništva fakultetskog časopisa „Serbian Journal of Engineering Management“, kategorisan prema (JCR) u kategoriju M53, objavljeni u istom.

Nastavnici, saradnici, studenti osnpvnih, master i dokrorskih studija sa Fakulteta za inženjerski menadžment, učesnici sa institucija suorganizatora međunarodne konferencije, kao i institucija sa kojima Fakultet za inženjerski menadžment iz Beograda, kao organizator, ima potpisane ugovore o naučnoj i poslovnoj saradnji, ne plaćaju kotizaciju!

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE KOTIZACIJE ZA UČESNIKE MEĐUNARODNE NAUČNE KONFERENCIJEU

Preuzmite instrukcije za uplatu kotizacije OVDE