Uručenje odluka o izboru u zvanje

Danas su na Fakultetu za inženjerski menadžment zvanično uručene odluke za izbor u zvanje redovnog profesora prof. dr Bljerimu Haljiljiju i prof. dr Nehatu Madžuniju.