Uspesi naših studenata – Luka Latinović, Benefits of sustainable business modeling

Luka Latinović student IV godine Fakulteta za inženjerski menadžment i student demonstrator, pohađao je kurs EIT Climate KIC programa pod nazivom „Benefits of sustainable business modeling“

„Benefits of sustainable business modeling“ je on-line kurs Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju i u skladu je sa misijom Instituta. Pre svega, to je težnja da se poveća evropska kompetitivnost i sposobnost ka inoviranju kroz negovanje preduzetničkog talenta i podršku novih ideja. Jedan od načina za postizanje tog cilja je i diseminacija znanja bez kojeg bi bilo nemoguće izvršiti tranziciju ka održivim poslovnim modelima koji istovremenu respektuju životnu sredinu i adresiraju klimatsku krizu. Ovaj interaktivni kurs pruža znanje, alate i smernice za uspešno kreiranje održivih poslovnovnih sistema, sistemsko razmišljanje i tranziciju sa konvencionalnih poslovnih modela na savremene održive poslovne modele koji vode računa o životnoj sredini.