Uspesi naših studenata – Teodora Živković

Teodora Živković, student Fakulteta za inženjerski menadžment, smer Kreativne industrije, odbranila je danas svoj diplomski rad na temu „Koreografski film: Specifičnosti novog žanra na primeru filmova Karlosa Saure“, koji se bavi istraživanjem procesa stvaranja umetničkog dela. Teodorin uspeh je značajan i u tome što ona ima urođeni oštećeni sluh, ali to nije predstavljalo prepreku u ostvarenju njenih obrazovnih ciljeva i Teodora predstavlja inspiraciju za sve mlade osobe sa invaliditetom koje žele da se obrazuju i da izgrade karijeru u oblastima koje im izgledaju nedostupne.