Uvećan fond biblioteke Fakulteta

Fond biblioteke Fakulteta za inženjerski menadžment redovno se uvećava i sada broji više od 6500 jedinica. Zbirke dostupne za korišćenje sastavljene su od knjiga, časopisa, elektronskih izvora, audio-vizuelnog materijala i drugih oblika bibliotečke građe, a razvijaju se u skladu sa studijskim programima Fakulteta.

Pored literature u lokalnom pristupu, Fakultet za inženjerski menadžment od 2018. godine pruža pristup EBSCO bazi, vodećim naučnim i stručnim časopisima, kao i elektronskim knjigama najpoznatjih svetskih izdavača.