Uvid javnosti doktorske disertacije kandidata Dragana Ugrinova

Doktorska disertacija “Održivo upravljanje infektivnim medicinskim otpadom u zdravstvenom sistemu Srbije” kandidata Dragana Ugrinova, sa Izveštajem Komisije o oceni doktorske disertacije javno su dostupni u Biblioteci visokoškolske ustanove u periodu od 20.04.2022. do 20.05.2022. godine.

Uvid javnosti