UVID JAVNOSTI DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA MARINE BUKVIČKI

U skladu sa članom 26. Pravilnika o doktorskim akademskim studijama i načinu i postupku odbrane i ocene doktorske disertacije, dana 11.11.2022. godine, stavlja se na

UVID JAVNOSTI

Doktorska disertacija Ja lutka – I a doll, biografski materijal kao predložak za stvaranje multimedijalnog projekta, kandidata Marine Bukvički, sa Izveštajem Komisije o oceni doktorske disertacije javno su dostupni u Biblioteci Visokoškolske ustanove u periodu od 11. 11. 2022. do 12. 12. 2022. godine.