Uvid javnosti doktorske disertacije kandidata Žorža Draušnika

Doktorska disertacija “Kulturološki, muzikološki i produkcijski odnosi konceptualizma i kazališne umjetničko-scenografske prakse”, kandidata Žorža Draušnika, sa Izveštajem Komisije o oceni doktorske disertacije javno su dostupni u Biblioteci visokoškolske ustanove u periodu od 10.06.2022. do 10.07.2022. godine.