Uvodni sastanak naučnog projekta WaPoDe

Na Fakultetu za inženjerski menadžment 14. decembra je održan uvodni sastanak naučnog projekta WaPoDe (Water Pollution Detection).
U pitanju je projekat od velikog značaja, podržan od strane Fonda za nauku Republike Srbije, u kojem učestvuju Tehnički institut Srpske akademije nauka i umetnosti, Institut za nuklearne nauke Vinča, Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu i Fakultet za inženjerski menadžment.
Na sastanku su dogovoreni dalji koraci ka realizaciji projekta.