Važno obaveštenje o upisu na Fakultet za inženjerski menadžment u školskoj 2024/2025. godini

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je u cilju unapređenja kvaliteta obrazovanja, predvidelo da se počev od školske 2023/2024. godine na kraju srednjeg školskog obrazovanja uvede državna matura. Položena državna matura biće uslov za dobijanje diplome o stečenom srednjem obrazovanju i vaspitanju.
Zakonom o visokom obrazovanju je propisano da će se sa uvođenjem državne mature uskladiti i uslovi upisa na visokoškolske ustanove počev od školske 2024/2025. godine.

Fakultet za inženjerski menadžment obaveštava buduće brucoše, koji će upisivati Fakultet školske 2024/2025. godine o sledećem:
1. Proces upisa uvođenjem mature ne izmešta se sa Fakulteta.
2. Kandidati će za upis na Fakultet konkurisati u skladu sa objavljenim Konkursom za tu školsku godinu.
3. Uspeh u srednjnoj školi – maksimalno 40 bodova.
4. Uspeh na maturi:
Srpski jezik – maksimalno 10 bodova,
Matematika – maksimalno 10 bodova,
Predmet koji je učenik polagao na maturi po izboru – maksimalno 10 bodova.
5. Uspeh iz teorijskog dela stručnog odnosno umetničko maturskog ispita (za obrazovne profile koji imaju direktnu prohodnost) – maksimalno 10 bodova.
6. Uspeh postignut na testu dodatne provere znanja, sklonosti i sposobnosti – test opšte informisanosti – maksimalno 30 bodova.

Dokument o uslovima upisa na Fakultet za inženjerski menadžment u školskoj 2024/2025. godini možete pogledati ovde.