Važno obaveštenje – predaja diplomskih i master radova

Od 1. novembra 2021. diplomski i master radovi se, po odobrenju mentora, donose u Studentsku službu u tri štampana i ukoričena primerka i dva primerka narezana na CD.