Važno obaveštenje – preuzimanje diplome u januaru

Studenti koji su zainteresovani za preuzimanje diplome u januaru treba da se jave Studentskoj službi najkasnije do kraja novemba.

Potrebno je poslati email na adresu studentska.sluzba@fim.rs, u kome ćete navesti svoje ime, prezime, broj indeksa i priložiti dokaz o uplati.